Bouwdepot

Bij een verbouwing van uw bestaande woning of bij het meenemen van uw hypotheek naar een nieuwbouwwoning krijgt u met een (ver)bouwdepot te maken.

Waar wordt een (ver)bouwdepot voor gebruikt?

Nieuwbouwwoning

Alle nieuwbouwhypotheken worden in combinatie met een bouwdepot verstrekt. Het volledige hypotheekbedrag (exclusief eventuele bij de notaris te verrekenen kosten) wordt bij het passeren op uw bouwdepotrekening gestort. Met het bedrag op uw bouwdepotrekening kunt u de bouwer en aannemers betalen. Denk hierbij aan bouwtermijnen en overige werkzaamheden.

Bestaande woning

Ook bij bestaande woningen kan sprake zijn van een (ver)bouwdepot als een verbouwing plaatsvindt. Het gedeelte van de hypotheek dat bedoeld is voor verbouwing wordt bij passeren op uw (ver)bouwdepotrekening gestort. Met het bedrag op uw (ver)bouwdepotrekening kunt u de aannemers en bouwmaterialen betalen.

Welke rente krijg ik voor het bedrag op mijn (ver)bouwdepotrekening?

U ontvangt van BNP Paribas PF een rentevergoeding over het openstaande bedrag op uw (ver)bouwdepotrekening. Deze vergoeding is gelijk aan het rentepercentage van uw hypotheek minus 1%. Als uw lening uit meerdere leningdelen bestaat, is de rentevergoeding een gewogen gemiddelde.

Voorbeeld

U hebt een hypotheek van € 200.000,-. De hypotheek bestaat uit 2 leningdelen van € 100.000,- (een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een spaarhypotheek). Beide leningdelen hebben een andere rentevaste periode, waardoor de rentetarieven van elkaar verschillen. Voor uw aflossingsvrije hypotheekdeel betaalt u BNP Paribas PF een vergoeding van 5,2% rente en voor uw spaarhypotheekdeel een vergoeding van 4,8% rente.

€ 100.000,- X 5,2 % = € 5.200,-

€ 100.000,- X 4,8 %= € 4.800,-

De som € 10.000,- (€ 5.200,- + € 4.800,-) wordt gedeeld door het hypotheekbedrag € 200.000,- en is 5%. De rentevergoeding die u van BNP Paribas PF over het openstaande bedrag (het geld dat u dus nog niet opgenomen hebt) op uw (ver)bouwdepot ontvangt, bedraagt dus 5% minus 1% = 4% op jaarbasis.

U betaalt BNP Paribas PF echter rente over de gehele hypotheek vanaf de dag dat uw lening passeert bij de notaris. In bovenstaand voorbeeld 5,2% voor uw aflossingsvrije hypotheekdeel en 4,8% voor uw spaarhypotheekdeel.

Hoe lang ontvang ik rente voor het openstaande saldo op mijn (ver)bouwdepotrekening?

Nieuwbouwwoning

De maximale periode dat BNP Paribas PF u een rentevergoeding betaalt voor het openstaande bedrag op uw bouwdepot verschilt per hypotheekproduct. U kunt de maximale periode terugvinden in uw hypotheekofferte. Bij nieuwbouwwoningen geldt bij de meeste van onze hypotheken een periode van 12 maanden.

Bestaande woning

De maximale periode dat BNP Paribas PF u een rentevergoeding betaalt voor het openstaande bedrag op uw (ver)bouwdepot verschilt per hypotheekproduct. U kunt de maximale periode terugvinden in uw hypotheekofferte. Bij bestaande woningen geldt bij de meeste van onze hypotheken een periode van 6 maanden.

Wanneer kan ik gebruik maken van mijn (ver)bouwdepot?

U kunt pas na het passeren van uw woning gebruik maken van het (ver)bouwdepot. Hier kan echter een aantal dagen overheen gaan. Alle betalingen uit het (ver)bouwdepot worden uitgevoerd door de servicemaatschappij die uw dossier beheert. Betalingen uit het (ver)bouwdepot kunnen pas plaatsvinden als het (ver)bouwdepot beschikbaar is gesteld.

Indien u al eerder betalingen uit het bouwdepot wilt verrichten kunt u dit bespreken met uw hypotheekadviseur. In sommige gevallen is het mogelijk dat uw notaris al op de passeerdatum enkele betalingen uit uw (ver)bouwdepot verricht. Dit dient uw hypotheekadviseur ruim voor de passeerdatum bij ons aan te vragen.

Hoe kan ik betalingen uit mijn (ver)bouwdepot verrichten?

Voor betalingen uit uw (ver)bouwdepot dient u (ver)bouwnota’s aan te leveren, die overeenkomen met de (ver)bouwwerkzaamheden op uw bouwspecificatie of verbouwingsspecificatie. U dient alle nota’s voor akkoord te ondertekenen. Op de nota vermeldt u uw leningnummer.

Declaratieformulieren kunnen alleen in behandeling worden genomen als ze volledig en juist ingevuld zijn. Daarnaast dient u uw factuur of opdrachtbevestiging mee te sturen.

Een declaratieformulier om een betaling uit uw (ver)bouwdepot aan te vragen vindt u hier. Een toelichting op dit formulier vindt u hier.

Hoe controleer ik de betalingen uit mijn (ver)bouwdepot?

Na elke betaling uit uw (ver)bouwdepot ontvangt u een ‘Overzicht Bouwdepot’, waarop alle betalingen staan vermeld.

De bouw/ verbouwing is afgerond. Wat gebeurt met een eventueel restant saldo op mijn (ver)bouwdepotrekening?

U dient de laatste nota zo snel mogelijk op te sturen. Het is belangrijk dat u daarbij – als dat in uw geval van toepassing is – uw nieuwe adres en de opleveringsdatum van uw nieuwbouwwoning of de datum van uw verhuizing opgeeft.

Het restantbedrag op uw (ver)bouwdepotrekening wordt gebruikt voor een stukje aflossing op uw hypotheek. Bij een hypotheek met NHG kan BNP Paribas PF een restantsaldo van minder dan € 2.500,- rechtstreeks aan u uitbetalen. Voor een hypotheek zonder NHG ligt deze grens bij € 3.500,- . U moet dan wel (na overleg met uw hypotheekadviseur) aan ons doorgeven dat u wil dat wij dit bedrag aan u uitbetalen.

Als er onvoldoende saldo op uw (ver)bouwdepotrekening staat om de laatste nota te voldoen, moet u het restantbedrag zelf betalen.