Echtscheiding

Mijn partner en ik gaan scheiden, wat moeten we doen voor onze hypotheek?

Het beste is om zo snel mogelijk een afspraak met uw hypotheekadviseur te maken. Uw adviseur kan uw persoonlijke situatie in kaart brengen en aangeven welke stappen er ondernomen moeten worden.

Als de hypotheek op naam van u en uw partner staat en één van u beiden in de oude woning wenst te blijven wonen, dan zal de vertrekkende partner waarschijnlijk uitgekocht moeten worden. Uw hypotheekadviseur zal eerst een nieuwe berekening maken of er voldoende inkomen is om de hypotheek op één inkomen te dragen.

Bovendien dient u – indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan – een echtscheidingsconvenant, de akte van verdeling, een kopie van het vonnis en een bewijs van inschrijving in de burgerlijke stand aan te leveren.