Extra aflossen


Let op! Op 14 juli 2016 is de Nederlandse wetgeving over hypotheken aangepast. De wet is aangepast op grond van de Europese richtlijnen van de Mortgage Credit Directive (MCD). Een van de aanpassingen gaat over de vergoeding die u mogelijk betaalt bij (extra) aflossing van uw hypotheek. Op 20 maart 2017 heeft de AFM bekend gemaakt wat de uitgangspunten moeten zijn bij de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing. De uitgangspunten worden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 toegepast.

Heeft u op of na 14 juli 2016 uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk afgelost en een vergoeding betaald? Of heeft u vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast en hiervoor een vergoeding betaald? Of gaat u dit binnenkort doen? Dan gaan wij deze vergoeding opnieuw berekenen. U krijgt hierover automatisch bericht. Klik hier voor meer informatie.


U hebt vast gehoord dat de media, de politiek en veel andere organisaties veel aandacht besteden aan het nut van extra aflossen op hypotheken. Staat uw geld op een spaarrekening met een gunstige rente? Hebt u er wel eens aan gedacht om met dit geld een aflossing op uw hypotheek te doen? Weet u dat aflossen op uw hypotheek voor u gunstiger kan zijn dan sparen? Of is er iemand in uw omgeving die u een schenking zou willen doen? Waarmee u een deel van uw hypotheek kunt aflossen?

Goede redenen om af te lossen

 • U gaat minder rente betalen. Uw maandlasten gaan dus omlaag.
 • Uw hypotheekschuld wordt lager
  • De normen voor verstrekking van een nieuwe hypotheek zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt. Als u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker is dat lastig. U wordt misschien niet geaccepteerd omdat uw huidige hypotheeklening te hoog is;
  • Uw schuld daalt ten opzichte van de waarde van uw woning. De kans dat u een restschuld overhoudt bij de verkoop van uw woning wordt daardoor kleiner;
  • Door de aanscherping van de hypotheeknormen kunt u uw hypotheek misschien niet meer verhogen bij een verbouwing. Door aflossen creëert u nieuwe ruimte.
 • Vaak is de rente die u voor uw spaargeld ontvangt lager dan de hypotheekrente die u aan uw geldverstrekker betaalt. Het is dan voordeliger om af te lossen op uw hypotheek.

Nadelen van aflossen

Aflossen van een deel van uw hypotheek heeft niet alleen maar voordelen. Er zijn zaken waar u rekening mee moet houden:

 • Een (extra) aflossing op uw hypotheek kan fiscale gevolgen hebben
  • U kunt meer belasting gaan betalen. Doordat uw rente daalt, daalt ook uw renteaftrek
  • U kunt te maken krijgen met de bijleenregeling als u uw woning verkoopt.
 • Uw financiële buffer wordt kleiner. Geld dat u gebruikt om uw hypotheek af te lossen kunt u niet opnieuw opnemen.
 • Het kan zijn dat u een boete moet betalen voor het aflossen.

Is het voor mij verstandig om af te lossen?

Een (extra) aflossing op uw hypotheek kan fiscale gevolgen hebben. Het is in uw belang dat de financiering aansluit op uw wensen en past bij uw persoonlijke omstandigheden. Daarom raden wij aan om een (extra) aflossing te bespreken met uw hypotheekadviseur.

Hoe kan ik een gedeelte van mijn hypotheek aflossen?

Het is verstandig om een extra aflossing vooraf met uw hypotheekadviseur te bespreken. Zo weet u precies wat alle (fiscale) gevolgen zijn.

Een gedeeltelijke extra aflossing kunt u zelf doen. Klik hier voor de complete instructie.

Hoe kan ik mijn hypotheek helemaal aflossen?

Uw notaris dient een verzoek hiervoor in te dienen bij onze servicemaatschappij, Quion. Uw notaris regelt verder de volledige aflossing voor u.

Boetevrij aflossen

U kunt uw hypotheek altijd boetevrij aflossen in de volgende situaties:

 • Als u uw hypotheek op de einddatum van uw rentevaste periode aflost;
 • Als u uw hypotheek aflost, omdat u de woning verkocht hebt;
 • Als u de hypotheek binnen 12 maanden na het overlijden van uw partner aflost (als de hypotheek ook op naam van deze partner staat);
 • Aflossing doordat de aan uw hypotheek gekoppelde verzekering/ rekening de einddatum bereikt heeft en tot uitkering komt;
 • Als u uw hypotheek aflost vanwege een gedwongen verkoop van uw woning;
 • Als u uw hypotheek aflost binnen 12 maanden nadat uw woning verloren is gegaan, bijvoorbeeld door een brand.

Bij een (gedeeltelijke) aflossing mag u per kalenderjaar 10% van uw oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Dit geldt voor al onze klanten. Dus ook als u een Voordeelhypotheek heeft. Zelfs als in de voorwaarden staat dat deze jaarlijkse vrijstelling niet voor u geldt.

Moet ik boeterente betalen?

U kunt verschillende redenen hebben om uw hypotheek aan te passen. Bijvoorbeeld vanwege een gunstiger rentetarief of het wijzigen van de aflosvorm.

U mag per kalenderjaar 10% van uw oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Als het rentepercentage van uw hypotheek lager is dan het rentetarief dat u nu zou krijgen voor dezelfde hypotheek, kunt u gratis aflossen. Dus onafhankelijk van de 10% boetevrij aflossen.

Als het rentepercentage van uw hypotheek hoger is dan de marktrente kan uw adviseur voor u berekenen of het zinvol is over te sluiten naar een lager rentepercentage. U kunt dan namelijk te maken krijgen met boeterente. Uw boeterente is afhankelijk van uw rentepercentage en het resterende gedeelte van uw rentevaste periode.

Hoe kan ik de boeterente opvragen?

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij onze servicemaatschappij, Quion.

Fiscale gevolgen

Aflossen kan fiscale gevolgen hebben voor uw hypotheek (bijleenregeling, vrijstelling opgebouwde waarde in uw verzekering/ bankspaarrekening, rente aftrek). Neem daarom altijd contact op met uw adviseur, voordat u besluit extra af te lossen op uw hypotheek.

Oversluiten interessant?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Een belangrijk aspect hierbij is natuurlijk de hoogte van een eventuele boeterente.

Als u van geldverstrekker wisselt krijgt u ook met andere kosten te maken, zoals notariskosten. Uw notaris zal op uw verzoek de daadwerkelijke aflossing van uw oude hypotheek regelen onze servicemaatschappij, Quion.

Uw hypotheekadviseur kan voor u berekenen in hoeveel jaar u de investering terugverdient.