Instructie extra aflossen


Let op! Op 14 juli 2016 is de Nederlandse wetgeving over hypotheken aangepast. De wet is aangepast op grond van de Europese richtlijnen van de Mortgage Credit Directive (MCD). Een van de aanpassingen gaat over de vergoeding die u mogelijk betaalt bij (extra) aflossing van uw hypotheek. Op 20 maart 2017 heeft de AFM bekend gemaakt wat de uitgangspunten moeten zijn bij de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing. De uitgangspunten worden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 toegepast.

Heeft u op of na 14 juli 2016 uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk afgelost en een vergoeding betaald? Of heeft u vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast en hiervoor een vergoeding betaald? Of gaat u dit binnenkort doen? Dan gaan wij deze vergoeding opnieuw berekenen. U krijgt hierover automatisch bericht. Klik hier voor meer informatie.


U wilt een bedrag extra aflossen op uw hypotheek. Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Uw extra aflossing

In de meeste gevallen kunt u een extra aflossing gewoon zelf naar ons overmaken. Wij verwerken uw aflossing dan automatisch. U kunt ook iedere maand een bedrag aflossen op uw lening. U kunt daarvoor zelf een periodieke overboeking aanmaken bij uw bank.

In een aantal gevallen moet u uw aflossing vooraf aankondigen. U kunt daarvoor contact opnemen met onze servicemaatschappij Quion, via telefoonnummer 010 – 242 15 10 of via e-mail.

1. Is het bedrag van uw aflossing groter dan het bedrag dat u nog boetevrij mag aflossen?

Als uw extra aflossing hoger is dan het bedrag dat u boetevrij mag aflossen dan moet u vooraf contact opnemen. Wij kunnen dan berekenen of u boeterente verschuldigd bent en hoeveel. U mag per jaar 10% van uw oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Twijfelt u of uw bedrag hoger is? Neem dan vooraf contact op. Maakt u zelf (zonder vooraf contact op te nemen) een extra aflossing over waarbij boeterente verschuldigd is? Dan wordt de boeterente automatisch verrekend met uw aflossing.

2. Wilt u zelf kiezen op welk deel van uw lening u wilt aflossen?

Als u zelf wilt aangeven op welk deel (of welke delen) van uw lening u wilt aflossen moet u vooraf contact opnemen. Wij zorgen er dan voor dat de aflossing wordt verwerkt op de manier die u aangeeft. Maakt u zelf (zonder vooraf contact op te nemen) een extra aflossing over? Dan wordt deze volgens een vaste volgorde afgelost.

3. Heeft u een volledige (bank)spaarhypotheek?

Als u een volledige (bank)spaarhypotheek heeft dan heeft een extra aflossing ook gevolgen voor uw spaarverzekering of bankspaarrekening. De premie/inleg daarvan moet worden aangepast. Daarom kan uw aflossing niet automatisch worden verwerkt. Neem contact op zodat wij ook contact kunnen opnemen met de aanbieder van uw spaarverzekering of bankspaarrekening.

Overmaken van uw extra aflossing

U kunt uw extra aflossing overmaken op de bankrekening die wij gebruiken om uw maandbedrag(en) te incasseren. In de omschrijving geeft u aan dat het gaat om een ‘extra aflossing’. Vergeet niet om ook uw leningnummer in de omschrijving te vermelden.

Wat gebeurt er als wij uw bedrag hebben ontvangen?

Heeft u uw extra aflossing overgemaakt zonder contact vooraf?

Als wij uw bedrag ontvangen dan wordt dit automatisch afgelost op uw lening. De renteberekening over de nieuwe schuldrest gaat meteen in. Voor de eerstvolgende maandelijkse incasso wordt de maandtermijn meteen aangepast*. Als het incassobestand op dat moment al naar de bank is gestuurd, wordt het renteverschil met de volgende maand verrekend.

Uw aflossing wordt volgens een vaste volgorde op de lening afgelost:

  • Aflossingsvrij deel met hoogste rente; De extra aflossing wordt eerst verwerkt op het aflossingsvrije leningdeel. Als er meerdere aflossingsvrije leningdelen aanwezig zijn met gelijke rente dan heeft de laagste restant deelsom voorrang.
  • Leningdeel met kleinste restant deelsom met gekoppelde levensverzekering of beleggingsrekening (Beleggingshypotheek, Hybride hypotheek, Levenhypotheek). Als er meerdere leningdelen met dezelfde restant deelsom aanwezig zijn, dan heeft het leningdeel met de hoogste rentepercentage voorrang.
  • Leningdeel (lineair/annuïtair) met kleinste restant deelsom. Als er meerdere leningdelen met dezelfde restant deelsom aanwezig zijn, heeft het leningdeel met de hoogste rentepercentage voorrang.

Als de aflossing niet kan worden gedaan op hierboven genomende leningdelen, maar alleen op leningdelen met aflosvorm spaar of bankspaar dan zal de extra aflossing niet automatisch worden verwerkt.

U ontvangt van ons ook een bevestiging van de extra aflossing. Daarin wordt ook vermeld hoeveel een eventuele boeterente is. En op welk leningdeel de aflossing is geboekt. In de bevestiging vindt u ook een aankondiging van de nieuwe maandtermijn.

*= Als de extra aflossing kleiner is dan 210% van de normale maandelijkse betaling wordt de maandtermijn na 30 dagen aangepast.

Heeft u vooraf contact opgenomen over uw extra aflossing?

Als wij uw aflossing ontvangen dan wordt deze handmatig afgelost op uw lening. De renteberekening over de nieuwe schuldrest gaat in per de dag van ontvangst van uw aflossing. De maandtermijn wordt binnen 30 dagen aangepast. U ontvangt van ons ook een bevestiging van de extra aflossing. Daarin wordt ook vermeld hoeveel een eventuele boeterente is. En op welk leningdeel de aflossing is geboekt. In de bevestiging vindt u ook een aankondiging van de nieuwe maandtermijn.