Opvragen aanvullende informatie

Nieuwe regels

De wetten en regels voor hypotheken veranderen steeds. Als geldverstrekker hebben wij daar ook mee te maken. Wij zijn verplicht om integer te zijn in onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij de grootste risico’s binnen onze portefeuille moeten kennen en de nodige maatregelen moeten nemen om die risico’s uit te sluiten of zoveel mogelijk te verkleinen. Door de verandering van de regels hierover moeten wij de gegevens van onze klanten vernieuwen.

 • Wat is er veranderd?

  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: ‘Wwft’) is gewijzigd. Eén van de eisen van deze wet is dat wij bepaalde gegevens van onze klanten moeten opvragen bij het aangaan van de lening. En dat wij deze gegevens ook regelmatig vernieuwen tijdens de looptijd van de lening.

  Wat betekent dit voor onze klanten?

  Wij willen graag weten wie onze klanten zijn. En op de hoogte blijven van hun persoonlijke situatie. Op die manier kunnen wij onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Wij zijn ook wettelijk verplicht om een aantal gegevens van hen te hebben in onze administratie. En deze regelmatig bij te werken en up-to-date te houden. Hiervoor nemen wij soms contact met klanten op. En vragen wij hen om ons bepaalde informatie en documenten toe te sturen.

 • Voor meer informatie over de wettelijke regelingen zoals de Wwft klikt u op één van de onderstaande links:

 • Waarom vraagt BNP Paribas Personal Finance nu deze gegevens van mij?

  Het gebeurt regelmatig dat wetten en regels veranderen. Zo is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Dit heeft ook voor ons gevolgen. Eén van de eisen van deze wet is dat wij bepaalde gegevens van u moeten opvragen bij het aangaan van de lening. En dat wij deze gegevens ook regelmatig vernieuwen tijdens de looptijd van de lening. Wij zijn nu bezig om deze verplichte gegevens van onze klanten opnieuw op te vragen. Daarmee werken we onze administratie bij.
   

  Waarom vraagt BNP Paribas deze gegevens aan mij?

  De wet verplicht ons onze klanten in te delen op basis van verschillende kernmerken. Wij vullen dit in door te kijken naar bijvoorbeeld soort hypotheek en transacties die klanten doen. Ook kijken wij naar bepaalde kenmerken van onze klanten zoals beroep, nationaliteit en het land waarin klanten wonen. Op basis van deze kenmerken hebben wij al onze klanten ingedeeld. Voor elke groep klanten gaan wij de komende tijd gegevens opnieuw opvragen.
   

  Wat moet ik kopiëren?

  Wij vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs en een salarisstrook.
  Wilt u in ieder geval de volgende gegevens kopiëren van uw identiteitsbewijs?

  • pasfoto
  • voor- en achternaam (inclusief – indien van toepassing – meisjesnaam)
  • nationaliteit
  • geboortedatum en -plaats
  • nummer van het document
  • datum en plaats van uitgifte van het document
  • naam uitgevende instantie

  Uw identiteitsbewijs moet nog geldig zijn op het moment dat u een kopie naar ons stuurt.
  Uw salarisstrook mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat u een kopie naar ons stuurt.
  De scans of kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn en bij voorkeur in kleur. Wilt u op de scans of kopieën uw leningnummer zetten? U kunt ook een foto van de gevraagde documenten maken met uw smartphone of tablet. Die foto kunt u ons dan e-mailen. Vermeld dan in de e-mail uw leningnummer.

   

  Wat doet BNP Paribas met mijn gegevens?

  Wij bekijken en verwerken de gegevens die u naar ons terugstuurt. Daarna slaan wij de gegevens op in uw klantdossier. Dit zijn wij wettelijk verplicht om te doen. Het kan zijn dat wij nog aanvullende vragen voor u hebben. Dan nemen wij contact met u op.
   

  Wat zijn de gevolgen als ik de gevraagde documenten niet opstuur?

  Als u de documenten die wij vragen niet opstuurt, nemen wij opnieuw contact met u op. Stuurt u de documenten dan nog niet op? En heeft u hiervoor geen acceptabele verklaring? Dan moeten wij de relatie met u opnieuw bekijken. Dit kan in het uiterste geval betekenen dat wij uw lening niet kunnen voortzetten. U moet dan de lening meteen aan ons terugbetalen. Daarom is het erg belangrijk dat u op tijd de gevraagde documenten naar ons stuurt.
   

  Deelt BNP Paribas mijn gegevens met anderen?

  Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen. Wij delen uw gegevens alleen met de servicemaatschappijen die de administratie en het beheer van onze hypotheken uitvoeren.

  BNP Paribas voldoet aan alle wettelijke vereisten om de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit geldt uiteraard ook voor de servicemaatschappijen waar wij mee samenwerken.

   

  Is mijn hypotheekadviseur op de hoogte van dit verzoek?

  Wij hebben de hypotheekadviseurs die met ons samenwerken geïnformeerd middels onze nieuwsbrief ‘Bon Journal’. Hierin geven wij aan dat wij klanten gaan benaderen om bepaalde gegevens opnieuw op te sturen voor onze administratie.
   
   
   
  Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op:
  Per e-mail: compliancedesk@bnpparibas-pf.nl
  Per telefoon: 010 – 286 58 02
  Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00.