Oversluiten

Is het zinvol voor mij om mijn hypotheek over te sluiten?

U kunt natuurlijk verschillende redenen hebben om uw hypotheek aan te passen. Bijvoorbeeld vanwege een gunstiger rentetarief of het wijzigen van de aflosvorm. Als het rentepercentage van uw hypotheek hoger is dan de marktrente kan uw adviseur voor u berekenen of het zinvol is over te sluiten naar een lager rentepercentage.

Er zijn twee verschillende vormen van oversluiten:

  • uw hypotheek blijft ongewijzigd; u sluit over naar een lager rentepercentage en een nieuwe rentevaste periode
  • u sluit uw hypotheek over van de ene geldverstrekker naar de andere geldverstrekker; u maakt samen met uw hypotheekadviseur een nieuw hypotheekplan

Oversluiten kan u soms veel geld besparen. Of oversluiten voor u zinvol is, hangt onder andere af van de aflosvorm van uw hypotheek, de resterende looptijd van uw rentevaste periode en het verschil tussen het rentepercentage van uw hypotheek en de marktrente. De laatste twee aspecten bepalen de hoogte van een eventuele boeterente.

Als u van geldverstrekker wisselt krijgt u ook met andere kosten te maken, zoals notariskosten. Uw notaris zal op uw verzoek de daadwerkelijke aflossing van uw oude hypotheek regelen met onze servicemaatschappij. Uw hypotheekadviseur kan voor u berekenen of het in uw geval guntig is om over te stappen naar een andere geldverstrekker.

Voor een snelle, beknopte berekening om te bepalen of oversluiten voordeel oplevert, kunt u via www.berekenhet.nl of via de Nationale Hypotheekbond een vrijblijvende berekening maken. Wij raden u aan altijd advies in te winnen bij uw hypotheekadviseur.