Variabele rente

Uitleg variabele rente

Een ‘Variabel rentetarief’ betekent dat uw rentetarief iedere maand opnieuw wordt vastgesteld. Het gevolg hiervan is dat uw maandlasten sterk kunnen schommelen. Een daling van de rente leidt meteen tot lagere maandlasten. Een stijging van de rente leidt tot verhoogde maandlasten. Bedenk vooraf dus goed of u sterke schommelingen in uw maandlasten kunt opvangen. Hoeveel financiële ruimte u nodig heeft om deze schommelingen op te vangen, is niet van tevoren met zekerheid te zeggen.

Er bestaat géén direct verband tussen onze variabele rente en de Euriborrente. De aard van onze variabele rente is dat wij de marktontwikkelingen volgen. BNP Paribas Personal Finance bereikt dit door deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en de variabele rente zo aan te passen dat ze in lijn ligt met de variabele rentes in de hypotheekmarkt. De variabele rente van BNP Paribas PF is in grote lijnen opgebouwd uit de volgende variabele componenten:

  • Basistarief (‘inkooptarief’). Dit is de prijs die wij betalen voor het inkopen van geld om hypotheken te financieren. In ons geval kunnen wij alleen geld inkopen van slechts één partij, en dat is onze moedermaatschappij BNP Paribas Personal Finance in Frankrijk.
  • Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en kapitaalkosten. Deze opslag dekt de kosten van de risico’s die wij lopen met het financieren van hypotheken. In ons geval moeten wij deze opslag ook betalen aan onze moedermaatschappij BNP Paribas Personal Finance in Frankrijk. Omdat wij alleen daar geld kunnen inkopen
  • Doorlopende dienstverleningskosten. Hiermee dekken wij onze bedrijfskosten, zoals bijvoorbeeld het (laten) administreren en beheren van de hypotheken, huisvestings- en personeelskosten, etc.
  • Winstopslag. Als geldverstrekker kunnen wij deze opslag toevoegen aan ons vermogen om zaken te kunnen blijven doen. Bovendien voldoen wij hiermee aan de vermogenseisen van DNB.
  • Individuele risico-opslag. Wij lopen meer risico met sommige hypotheken. Dit geldt voor hypotheken waarvan het hypotheekbedrag een groter deel van de waarde van de woning omvat. Heeft u een hypotheek zonder NHG? Dan brengen wij een extra opslag in rekening als het hypotheekbedrag 75% of meer van de executiewaarde bedraagt. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan brengen wij geen risico-opslag in rekening en krijgt u bovendien een korting op de basisrente.

In onderstaand overzicht ziet u welke componenten sinds de laatste rentewijzing zijn veranderd.

Rentetarief voor hypotheek met NHG

Variabele rente  Ten opzichte van 17-07-2014 
 Basistarief  Gedaald
 Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en kapitaalkosten    Gelijk gebleven
 Doorlopende dienstverleningskosten  Gelijk gebleven
 Winstopslag  Gelijk gebleven
 Individuele risico-opslag  Gelijk gebleven
 Totaaltarief met NHG  2,60% (per 21-08-2014)