donderdag 27 juli 2017

Reactie naar aanleiding van uitzending Avrotros Radar

BNP Paribas Personal Finance heeft het klantbelang hoog in het vaandel staan. Wij streven altijd naar volledige compliance met geldende wet- en regelgeving, waaronder ook leidraden van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Op 20 maart 2017 heeft de AFM de ‘Nieuwe Leidraad vergoeding vervroegde aflossing’ gepubliceerd (de ‘Leidraad’). De daarin opgenomen uitgangspunten worden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 toegepast. 

Vanaf de publicatie van de Leidraad zijn wij direct aan de slag gegaan met de analyse van ons geldende beleid ten opzichte van de Leidraad. Onze conclusie uit deze analyse is dat wij op nagenoeg alle punten aan de Leidraad voldoen.

In haar uitgangspunten kiest de AFM voor marktbrede uniformering in het voordeel voor de klant. De manier waarop de AFM de variabelen in deze berekening ingevuld wil zien leidt in een aantal gevallen tot een lagere vergoeding. Wij accepteren de Leidraad en zullen onze berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing daar waar nodig aanpassen met terugwerkende kracht tot 14 juli 2016. Ook als dit betekent dat wij niet ons volledige financiële nadeel vergoed krijgen. 

Zoals ook al aangekondigd op onze website zal BNP Paribas Personal Finance haar klanten zelf proactief benaderen, zonder dat klanten zelf actie hoeven te ondernemen. Indien en voor zover compensaties nodig zijn, dan zullen wij dit correct afhandelen met onze klanten.