dinsdag 05 december 2017

Extra aflossingen in 2017

Wilt u nog in 2017 extra terugbetalen? Dan moet u er voor zorgen dat het bedrag uiterlijk op 10 december 2017 op onze bankrekening is bijgeschreven. Alleen dan kunnen wij u garanderen dat het bedrag dat u extra heeft afgelost wordt verwerkt op de jaaropgave 2017.

Lost u een bedrag extra af na 10 december 2017? Uw aflossing wordt dan wel op de datum van ontvangst in mindering gebracht op uw lening. U gaat vanaf die datum minder rente betalen. Maar het kan zijn dat wij de aflossing dan niet meer kunnen verwerken op uw jaaropgave 2017.

Let op: als uw extra aflossing in 2017 is gedaan maar niet meer is verwerkt in uw jaaropgave 2017, dan moet u het saldo van uw hypotheek zelf aanpassen bij uw belastingaangifte over 2017.

Kan ik in 2017 alvast een bedrag aflossen dat gaat over 2018?
Nee, wanneer u in 2017 een bedrag overmaakt en wij ontvangen dit ook in 2017, dan wordt dit ook in 2017 geregistreerd. Als u in 2017 al gebruik heeft gemaakt van het bedrag dat u zonder vergoeding mag aflossen, dan kan het zelfs zijn dat u een vergoeding moet betalen voor de extra aflossing. Als u een bedrag wilt aflossen dat gaat over het jaar 2018, dan kan dit pas vanaf 1 januari 2018.