woensdag 06 december 2017

Vergoeding voor vervroegde aflossing

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft begin 2017 richtlijnen opgesteld voor de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen van uw hypotheek. Deze vergoeding betaalt u in sommige gevallen, als u (extra) aflost op uw hypotheek. Of bij een tussentijdse rentewijziging. De uitgangspunten van de AFM worden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 toegepast.

Wat betekent dit voor u?

De nieuwe regels zijn van toepassing op:

  • Vervroegde aflossingen
  • Het aanpassen van uw rente voor het einde van de rentevastperiode (renteafkoop)

Sinds 15 september is de nieuwe manier van berekenen van de vergoeding in onze systemen verwerkt. Vanaf dat moment is de berekening van uw vergoeding voor vervroegde aflossing volledig in lijn met de uitgangspunten van de AFM.

Heeft u tussen 14 juli 2016 en 15 september 2017 uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk afgelost en een vergoeding betaald? Of heeft u vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast en hiervoor een vergoeding betaald? Dan hebben wij deze vergoeding opnieuw berekend. U ontvangt voor eind 2107 automatisch een brief van ons. Heeft u een te hoge vergoeding betaald? Dan vindt de uitbetaling van het teveel betaalde bedrag plaats voor 31 december 2017.

Wat betekent de herberekening voor uw belastingaangifte?

Heeft de vergoeding die u heeft betaald betrekking op uw eigenwoningschuld en krijgt u een deel hiervan terug van ons? Dan beschouwt de Belastingdienst die teruggave als terugontvangen hypotheekrente.

  • Heeft u de vergoeding betaald in 2016? Dan heeft de terugbetaling geen gevolgen voor de belastingaangifte over 2016, omdat u de eventuele teruggave van ons in 2017 ontvangt. In uw belastingaangifte over 2017 moet u het terugontvangen bedrag aftrekken van de hypotheekrente die u voor deze lening betaalt over 2017. Het kan zijn dat u bij uw definitieve aanslag over 2017 minder geld terugkrijgt van de Belastingdienst, of dat u geld moet bijbetalen (eventueel met belastingrente) aan de Belastingdienst.
  • Heeft u de vergoeding betaald in 2017? De eventuele teruggave ontvangt u ook in 2017. In de jaaropgave over 2017 zullen zowel de oorspronkelijke vergoeding als de teruggave staan. In uw belastingaangifte over 2017 moet u dan beide bedragen meenemen.

Waarom gelden de nieuwe regels alleen voor vergoedingen die betaald zijn op of na 14 juli 2016?
De nieuwe richtlijnen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 juli 2016. Op die datum zijn de wettelijke regels aangepast. Voor die datum golden andere regels (de Gedragscode Hypothecaire Financiering). En wij voldeden aan die regels. Daarom gelden de nieuwe regels alleen voor klanten die een vergoeding hebben betaald na de invoering van deze nieuwe regelgeving.