woensdag 12 april 2017

Nieuwe Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft richtlijnen opgesteld voor de berekening van de vergoeding voor vervroegd aflossen van uw hypotheek. Deze vergoeding betaalt u in sommige gevallen, als u (extra) aflost op uw hypotheek. Of bij een tussentijdse rentewijziging.

AFM komt met nieuwe rekenregels
Sinds 14 juli 2016 is de Nederlandse wetgeving over hypotheken aangepast. De wet is aangepast op grond van de Europese richtlijnen van de Mortgage Credit Directive (MCD). Een van de aanpassingen gaat over de vergoeding die u mogelijk betaalt bij (extra) aflossing van uw hypotheek. Op 20 maart 2017 heeft de AFM bekend gemaakt wat de uitgangspunten moeten zijn bij de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing. De uitgangspunten worden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 toegepast.

Wat betekent dit voor u?
De nieuwe regels zijn van toepassing op:

  • Vervroegde aflossingen
  • Het aanpassen van uw rente voor het einde van de rentevastperiode (renteafkoop)

Wij werken er hard aan om de nieuwe manier van berekenen van de vergoeding in onze systemen te verwerken. Daar hebben wij wat tijd voor nodig. Zodra de nieuwe berekening beschikbaar is zullen wij dat op onze website melden. Als u nu opvraagt wat voor u de vergoeding wordt, of als u nu een vergoeding betaalt, dan is deze nog volgens de oude regels berekend. 

Heeft u op of na 14 juli 2016 uw hypotheek helemaal of gedeeltelijk afgelost en een vergoeding betaald? Of heeft u vóór het einde van de rentevastperiode uw hypotheekrente aangepast en hiervoor een vergoeding betaald? Of gaat u dit binnenkort doen? Dan gaan wij deze vergoeding opnieuw berekenen.

Is de vergoeding volgens de nieuwe regels lager is dan de vergoeding die u heeft betaald? Dan krijgt u het verschil terug. Is de vergoeding volgens de nieuwe regels hoger dan de vergoeding die u heeft betaald? Dan hoeft u niets bij te betalen.

U hoeft geen actie te ondernemen
Als wij uw vergoeding herberekenen dan ontvangt u van ons automatisch een brief. Heeft u een te hoge vergoeding betaald? Dan vindt de uitbetaling van het teveel betaalde bedrag plaats voor 31 december 2017.

Wat betekent de herberekening voor uw belastingaangifte?
Heeft de vergoeding die u heeft betaald betrekking op uw eigenwoningschuld en krijgt u een deel hiervan terug van ons? Dan beschouwt de Belastingdienst die teruggave als terugontvangen hypotheekrente.

  • Heeft u de vergoeding betaald in 2016? Dan heeft de terugbetaling geen gevolgen voor de belastingaangifte over 2016, omdat u de eventuele teruggave van ons in 2017 ontvangt. In uw belastingaangifte over 2017 moet u het terugontvangen bedrag aftrekken van de hypotheekrente die u voor deze lening betaalt over 2017. Het kan zijn dat u bij uw definitieve aanslag over 2017 minder geld terugkrijgt van de Belastingdienst, of dat u geld moet bijbetalen (eventueel met belastingrente) aan de Belastingdienst.
  • Heeft u de vergoeding betaald in 2017? De eventuele teruggave ontvangt u ook in 2017. In de jaaropgave over 2017 zullen zowel de oorspronkelijke vergoeding als de teruggave staan. In uw belastingaangifte over 2017 moet u dan beide bedragen meenemen.

Waarom gelden de nieuwe regels alleen voor vergoedingen die betaald zijn op of na 14 juli 2016?
De nieuwe richtlijnen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 juli 2016. Op die datum zijn de wettelijke regels aangepast. Voor die datum golden andere regels (de Gedragscode Hypothecaire Financiering). En wij voldeden aan die regels. Daarom gelden de nieuwe regels alleen voor klanten die een vergoeding hebben betaald na de invoering van deze nieuwe regelgeving. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de nieuwe regels? Klik hier om het bericht van de AFM te bekijken.