Beloningsbeleid BNP Paribas Personal Finance

Bij BNP Paribas Personal Finance zijn we graag open over het beloningsbeleid van onze medewerkers. Dit beleid is gericht op het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast is ons beleid gericht op de belangen van onze klanten en onze onderneming op langere termijn.

Al onze medewerkers hebben een functieomschrijving
Daarin staan de taken en verantwoordelijkheden van een medewerker en de vereiste kennis en ervaring. Aan deze functieomschrijving en -vereisten is een beloningsbeleid gekoppeld. Hiervoor gebruiken wij het Hay-systeem van functiewaardering en evaluatie.

Het salaris is opgebouwd uit vier onderdelen
Het inkomen van onze medewerkers bestaat uit deze onderdelen:

  • Een vast salaris
  • Vakantiegeld
  • Een eindejaars premie (die afhankelijk is van onze winst)
  • Een variabele beloning

Variabele beloning is gekoppeld aan kwalitatieve doelen
Elk jaar maken we met medewerkers afspraken over de te bereiken doelen. Dit zijn voor 50% gemeenschappelijke en 50% individuele doelen. De kwaliteit van onze dienstverlening en de onderlinge samenwerking staan hierin centraal. De gemeenschappelijke doelen zijn onze company targets. Deze bestaan uit 4 onderdelen met daarin doelen die te maken hebben met de aandeelhouder, de klant, de medewerkers en de samenleving. Deze doelen zijn kwalitatief en niet financieel van aard. De individuele doelen zijn onder andere gebaseerd op de ontwikkeling van de medewerker in zijn of haar functie.

Elk jaar beoordelen we ieders werk
Aan het einde van het jaar beoordelen we in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald. Dat bepaalt uiteindelijk de hoogte van de variabele beloning. Naast het vaststellen van deze variabele beloning is de algehele beoordeling ook bepalend voor een eventuele groei van het vaste salaris.

Jaarlijks op 1 januari herzien wij de salarissen. We passen het salaris bovendien aan met het door CBS gepubliceerde indexcijfer “alle huishoudens afgeleid” van oktober van het voorgaande jaar. Daarbij geldt een maximum van 2%.