Wij controleren regelmatig uw gegevens

Wij moeten precies weten wie geld bij ons leent

Bent u klant bij ons? Dan vragen wij regelmatig bepaalde gegevens van u op. Dit doen wij omdat wij niet willen meewerken aan het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. 

Klantprofiel

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons om al onze klanten in te delen op basis van verschillende kenmerken. Een van die kenmerken is bijvoorbeeld uw beroep. Sommige beroepen hebben een grotere kans op witwassen en fraude. Denk aan branches waar veel contant geld beschikbaar is zoals horeca, casino’s, autohandel en wisselkantoren. Ook kijken we naar het land waarin u woont. In sommige landen is er veel corruptie of zijn er veel andere criminele activiteiten. Sommige landen hebben een minder goed systeem om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Op basis van dit soort kenmerken hebben wij al onze klanten ingedeeld. 

Uw gegevens kunnen veranderen

Uw gegevens zoals beroep en woonplaats kunnen tijdens de looptijd van uw lening veranderen. Daarom controleren wij uw gegevens regelmatig. Zo proberen wij het  witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen. Met de informatie en documenten die wij opvragen, werken wij onze administratie bij en bepalen wij opnieuw uw klantprofiel.

Wij controleren uw betalingen

Een van de hoofddoelen van de Wwft is het tegengaan van witwassen, fraudebestrijding en het voorkomen van financiering van terrorisme. Daarom vragen wij u bij bepaalde betalingen naar de herkomst van het geld.

Meer weten over de Wwft?

Vragen over informatie die wij bij u opvragen?