Bouwdepot

Wat is een bouwdepot?

Gaat u uw woning verbouwen? Of neemt u uw huidige hypotheek mee omdat u een nieuwe woning heeft gekocht die nog gebouwd of verbouwd moet worden? Dan krijgt u te maken met een bouwdepot. Bij een bouwdepot staat (een deel van) uw hypotheekbedrag op een speciale rekening. Met het geld op uw bouwdepot betaalt u de bouw van uw nieuwe woning of uw verbouwing: 

Zo betaalt u uw rekeningen met het bouwdepot

 1. Vul het formulier 'Betalen uit bouwdepot' in 
 2. Voeg de kopieën van uw nota’s bij
 3. Mail of stuur dit alles op naar:
  BNP Paribas PF
  p/a Postbus 2936
  3000 CX Rotterdam
 4. Nadat wij het formulier hebben ontvangen, besluiten wij binnen 6 werkdagen of wij de rekeningen betalen. Betalen wij de rekening niet? Dan ontvangt u van ons bericht met de reden. Betalen wij de rekening wel? Dan hoort u niets. 
 5. Elke maand ontvangt u een betaaloverzicht. Daarin staat welke rekeningen wij die maand uit uw bouwdepot hebben betaald.

U krijgt èn betaalt rente over uw bouwdepot

 • U krijgt van ons rente over het bedrag dat op uw bouwdepotrekening staat. Deze rente is gelijk aan de rente die u betaalt voor uw hypotheek. Als uw lening uit meerdere leningdelen bestaat, krijgt u de gemiddelde rente
 • Gaat u uw woning verbouwen? Dan ontvangt u de rente gedurende 6 maanden over uw bouwdepot. 
 • Moet uw hele woning nog gebouwd worden? Dan ontvangt u 12 maanden rente over uw bouwdepot.

Bent u klaar met (ver)bouwen?  

 • Dan geeft u dit aan op het formulier 'Betalen uit bouwdepot'. Hiermee geeft u ook uw nieuwe adres en verhuisdatum door. 
 • Houdt u geld over? Dan gebruiken we dat als een aflossing op uw hypotheek. Deze aflossing is altijd zonder de kosten van een vergoeding.
 • Als er onvoldoende saldo in uw bouwdepot is om de laatste nota te voldoen, moet u het restantbedrag zelf betalen.

Vragen over uw bouwdepot?