Waarom betaalt u soms een vergoeding?

In één kalender jaar mag u maximaal 10% van uw oorspronkelijke hypotheekbedrag aflossen zonder dat u ons daarvoor een vergoeding betaalt. Gaat u daar overheen? Of breekt u tussentijds uw rentevaste periode open? Dan betaalt u ons een vergoeding. 

Waarom betaalt u ons een vergoeding? 

Het geld voor uw hypotheek hebben wij zelf ook geleend. Wij betalen dus ook een rente. En deze rente moeten wij gewoon blijven doorbetalen. Ook als u uw rentevaste periode openbreekt. Of als u (een deel van) uw hypotheek aflost. U betaalt ons dus een vergoeding zodat wij geen verlies maken op uw hypotheek. 

In deze gevallen betaalt u géén vergoeding: 

 • Als de rente van uw huidige hypotheek lager is dan de vergelijkingsrente waarmee wij de vergoeding voor vervroegde aflossing bepalen.
 • Als u uw leningdeel aflost bij het aflopen van een rentevaste periode.
 • Als u uw hypotheek aflost omdat u de woning verkocht hebt.
 • Als u in één kalender jaar een bedrag aflost en/of een deel omzet naar de huidige rente dat samen niet groter is dan 10% van uw oorspronkelijke hypotheekbedrag.
 • Als u uw hypotheek aflost binnen 1 jaar na het overlijden van uw partner. Dit kan alleen als de hypotheek ook op naam van uw partner staat. 
 • Als u uw hypotheek aflost doordat de aan uw hypotheek gekoppelde verzekering of rekening de einddatum heeft bereikt en tot uitkering komt.
 • Als u uw hypotheek aflost vanwege een gedwongen verkoop van uw woning.
 • Als u uw hypotheek aflost binnen 1 jaar nadat uw woning verloren is gegaan, bijvoorbeeld door een brand.

Berekening van de vergoeding

Wij berekenen de vergoeding die u moet betalen met de volgende gegevens: 

 1. Het soort lening dat u heeft
 2. Het bedrag dat u oorspronkelijk heeft geleend 
 3. Het bedrag dat u wilt aflossen 
 4. De periode tot de datum dat uw lening stopt. Dit is alleen van toepassing voor annuïtaire of lineaire leningen.
 5. Het verschil tussen de rente die  u betaalt en de Vergelijkingsrente. Dat is de rente op eenzelfde soort nieuwe hypotheek. Hierbij kijken we naar:
 1. dezelfde leningvorm
 2. dezelfde risicoklasse
 3. het moment dat u ons vertelt dat u extra wilt terugbetalen. Vertelt u ons niet vooraf dat u wilt terugbetalen? Dan kijken wij naar het moment dat u het bedrag heeft terugbetaald. 

Voorbeeld

Uitgangspunten: 

Soort lening Aflossingsvrij
De oorspronkelijke hoogte van uw lening:  € 200.000
Percentage zonder vergoeding af te lossen 10%
Af te lossen bedrag  € 150.000
Risicoklasse NHG
Rentepercentage bestaande lening  5,3%
Resterende rentevastperiode 6 jaar en 2 maanden (74 maanden)
Vergelijkingsrente  7-jaars-tarief: 2,5%

    
Berekening:

Bedrag waarover u geen vergoeding betaalt:   10% van € 200.000 = € 20.000
Bedrag waarover een vergoeding moet worden betaald:   € 150.000 - € 20.000 = € 130.000
Renteverlies op jaarbasis: 5,30% - 2,50% = 2,80%
Renteverlies per maand (€ 130.000 x 2,80%)/12 = € 303,33
Renteverlies totaal € 303,33 x 74 = € 22.446,67

Resultaat:
Van het totale renteverlies wordt de contante waarde berekend. Hierbij gaan wij ervan uit dat het normaal gesproken in delen van € 303,33 zou worden betaald over de komende 74 maanden. Het contant maken gebeurt tegen de vergelijkingsrente 2,50% en de resterende looptijd van de rentevastperiode. De contante waarde bedraagt dan € 20.781,98. Dit is de vergoeding die u zou moeten betalen.

Deze manier van berekenen van de vergoeding gebruiken wij voor de volgende hypotheekvormen:

 • Aflossingsvrij
 • Leven
 • Beleggen
 • Hybride (als er geen spaardeel aanwezig is)

Voor (bank)spaarhypotheken en hybride hypotheken met spaardeel houden wij ook rekening met de waarde van uw verzekering of rekening. Over die waarde betaalt u geen vergoeding. Bij lineaire-, annuïtaire-, (bank)spaar- en hybride (met spaardeel) hypotheken houden we ook rekening met de contractuele aflossingen die u doet. Voor een berekening van de vergoeding die in uw situatie van toepassing is kunt u contact met ons opnemen.


Over de hoogte van de vergoeding

 • Bij het vaststellen van uw vergoeding gelden sinds 20 maart 2017 de nieuwe uitgangspunten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) .
 • Deze uitgangspunten gelden met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016. Dit is de dag dat er nieuwe hypotheekwetgeving inging. 
 • Deze uitgangspunten zijn sinds 15 september 2017 verwerkt in onze systemen.

Twijfelt u?

Wilt u weten of u er verstandig aan doet om een vergoeding te betalen? Bespreek uw situatie dan met een hypotheekadviseur. Hij of zij bekijkt uw gehele financiële situatie en geeft u op basis daarvan een gericht advies.