maandag 20 juli 2015

Opvragen aanvullende informatie bij klanten door nieuwe regels

De wetten en regels voor financiële producten veranderen steeds. Zo is er een wijziging geweest in de Wwft. Die wijziging heeft tot gevolg dat wij de grootste risico’s binnen onze portefeuille moeten kennen en de nodige maatregelen moeten nemen om die risico’s uit te sluiten of zoveel mogelijk te verkleinen. Dit betekent dat wij de gegevens van onze klanten moeten vernieuwen.

Wat is er veranderd?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: ‘Wwft’) is gewijzigd. Eén van de eisen van deze wet is dat wij bepaalde gegevens van onze klanten moeten opvragen bij het aangaan van de lening. En dat wij deze gegevens ook regelmatig vernieuwen tijdens de looptijd van de lening.

Wat betekent dit voor onze klanten?
Wij willen graag weten wie onze klanten zijn. En op de hoogte blijven van hun persoonlijke situatie. Op die manier kunnen wij onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Wij zijn ook wettelijk verplicht om een aantal gegevens van hen te hebben in onze administratie. En deze regelmatig bij te werken en up-to-date te houden. Hiervoor nemen wij soms contact met klanten op. En vragen wij hen om ons bepaalde informatie en documenten toe te sturen.

In eerste instantie benaderen wij een kleine groep klanten met het verzoek om ons een kopie te sturen van hun identiteitsbewijs en hun salarisstrook. Later zullen wij nog meer klanten benaderen en wellicht ook nog andere informatie opvragen.

Meer informatie vindt u hier.